Bullet journaling

Jag har nu under ca två månader använt bullet journaling och tycker det är ett fantastiskt verktyg. Kortfattat skulle jag vilja säga att det är ett verktyg för att planera och hantera sina dagar. Det bygger på ett system med listor som är mycket lätta att anpassa till sina egna behov.

Bullet Journaling skapades av Ryder Carroll och det finns mycket bra information om det på hans Bullet Journal hemsida.

Det finns många som jobbat vidare med detta och anpassat systemet till sig. Söker du på Bullet Journaling kommer du att hitta otroligt många olika varianter. Det är inte helt ovanligt att de pryds och dekoreras rikligt, men det är ju något som var och en avgör hur de vill göra med.

© 2024 Lycca.se | ScrollMe by AccessPress Themes